Klubturneringer

Vælg den ønskede klubturnering herunder:

2011 / 2012 !

Generalforsamling

Referat af Generalforsamling 28.01.2014.


1.      Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Dirigent Jørgen Jørgensen, referent Pia Jørgensen, stemmetæller Bo Sørensen

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig, og overlod herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning.
 

2.      Formandens beretning:
Klubben Spiller nu i Fynsserien ligger som nr. 6, kæmper for ikke at flytte ned. Vi deltog i Pokalturneringen og  røg ud i første runde. Andrew blev klubmester og lyn mester.
HCA Mindgames blev vundet af Rozentalis fra Litauen, stævnet gav stort underskud, kan ikke få sponsorater nok, springer over i 2014, der skal findes penge, inden der kan spilles igen, den nye bestyrelse bestemmer om der igen skal være HC A Mindgames. Der skal findes 40 til 50 tusind kroner i sponsorater, for at det kan løbe rundt. Der har været ca. 55 deltagere hver gang. Det er svært at få sponsorater, når der ikke er børn med.
Beretningen enstemmigt godkendt
 

3.      Fremlæggelse af regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet og redegjorde for det store underskud på HCA Mindgames. Redegjorde endvidere for at kontingenterne var for lave, og hvorfor det var nødvendigt at sætte dem op senere på dagsordenen.
Regnskabet enstemmigt Godkendt
 

4.      Fastsættelse af spillested: Klubben ønsker fortsat at spille på Ejby Skole, men bestyrelsen kan se efter noget bedre møbleret. Findes der noget kan det drøftes om vi skal flytte, det skal være et gratis sted, og materialeskabet skal der være plads til.
 

5.      Fastsættelse af spilletid: Tirsdag kl. 19.00
 

6.      Indkomne forslag:
Lagkageskak tirsdag den 4-3-2014 uge 10, det prøver vi igen, tilmelding til Andrew, Chresten laver indbydelse. 

Ejby open 7 runder med start tirsdag den 11-3-2014 uge 11.
Nyt forslag 6  runder, grupper af 4, spiller mod samme 2 gange, vi prøver det nye forslag, Poul laver indbydelse.
 

7.      Fastsættelse af kontingent:
Ung/pen 300kr. Voksne 400kr, B medlemmer 200kr. halvårligt.
 

8.      Valg: Formand (Chresten Anker Nielsen - ønsker ikke genvalg)
1 bestyrelsesmedlem (Jacob Petersen)

Den nye bestyrelse kom til at se sådan ud efter enigt valg:
Formand: Poul Jacobsen.
Kasserer: Jørgen Jørgensen (valgt for 1 år idet han afløste Poul Jacobsen)
Sekretær: Pia Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Bo Thomsen, Jacob Petersen.
Revisor: Bo Sørensen.
Revisor suppleant: Andrew Velarde.
 

9.      Eventuelt: Gøre mere reklame for klubben. Forsøge at få unge med/ evt. starte kl. 18.00. Evt. ringe rundt til gamle medlemmer om de vil være med igen, vride armen lidt rundt på dem. Medlemmer kan snakke ørene af f.eks. naboen, for at få dem med.
 

10.  Dirigent takkede afsluttende for god ro og orden.

 

Referent: Pia Jørgensen

 

 

Jørgen Jørgensen
Dirigent

Poul Jacobsen
Formand

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling:


Ejby Skakklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 19,00

Ejby Skole – Nørregade 88 – 5592 Ejby i blok A.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af spillested

Det er muligt at klubben kan flytte lokaler til det gamle rådhus i Ejby, og der foreslås at emnet diskuteres for at finde frem til hvor vidt den mulighed skal forfølges, for at sikre bedre spillefaciliteter.

5. Fastsættelse af spilletid

6. Indkomne forslag

Lagkageskak tirsdag den 04.03. 2014  uge 10

Ejby Open 7 runder med start tirsdag den 11.03.2014  uge 11

7. Fastsættelse af kontingent

Kassereren oplyser at der i øjeblikket ikke er tilstrækkelig økonomi i klubben, og kontingentet foreslås derfor forhøjet.

8. Valg:

          - Valg af Formand (Chresten Anker Nielsen på valg)

          - Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Jakob Petersen på valg)

9. Eventuelt

 

Klubblade

Download her klubbens blad herunder i pdf-version:

Årgang Nr. Måned
2011 1 December

 

Tilmeldte til Syd Grand Prix

Her er listen med de tilmeldte til 3. afd. af Syd Grand Prix 2012 i Ejby.

Navn Klub Middagsmad
Niels Jørgen Fries Nielsen Esbjerg Skakforening x
Chresten Anker Nielsen Ejby Skakklub x
Thomas Bo Thomsen Ejby Skakklub x
Jakob Petersen Ejby Skakklub x
Andrew Velarde Ejby Skakklub x
Hans Paulsen Springeren Kolding x
Jens Amstrup Jensen AS04 x
Kurt Olsen Ejby Skakklub x
Tommy Hansen Springeren Kolding x
Thomas Haugaard Frederiksberg Skakforening x
Bjarne Andersen Ejby Skakklub x
Gert Aagaard Springeren Skakklub x
Simon Juhl Assens Skakklub x
Erik Asmund Gråsten Skakklub x